Ongeveer 3 jaar geleden ontstond het idee om onderzoek te gaan doen naar de energiestofwisseling om mensen met overgewicht, diabetes en andere stofwisseling aandoeningen beter te kunnen helpen. Deze week is bekend geworden dat we gaan starten. Daarbij worden we ondersteund door De Radboud Universiteit, IQ Healthcare en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Bij het leveren van inspanning gebruikt ons motortje in algemeen 2 brandstoffen, te weten koolhydraten en vetten (vetzuren). Bij het grootste deel van de inspanningsonderzoeken die bij Centrum voor Bewegen bij deze doelgroepen afneemt zien we dat het aandeel koolhydraten t.o.v. vetten erg groot is. We hebben de afgelopen jaren gezien dat we dit goed kunnen beïnvloeden door heel gedoceerd een beweegprogramma voor te schrijven (d.w.z. gebruik makend van de beide drempels of Ventilatoire Anaerobic Threshold en Respiratory Compensation Point) en dat te combineren met voedingsadvies en een inventarisatie van de leefstijl. Wanneer we in staat zijn met een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI, een combinatie van bewegen, voeding en leefstijl) zien we dat het gebruik aan vetten enorm gaat toenemen, juist ook bij veel intensievere inspanningen.

Nu is het zo dat we door een diëtiste een, zeg maar geforceerd dieet ‘voorgeschoteld’ krijgen. Daarin worden de koolhydraten vaak voor een groot deel weggelaten. Echter wanneer ons motortje nu juist veel koolhydraten gebruikt zal het lichaam juist daar behoefte aan hebben. We denken vaak dat we zin hebben in koolhydraten, maar waarschijnlijk is er veel meer aan de hand. Door de koolhydraten op basis van een afnemende behoefte van het lichaam uit een dieet te schrappen (immers, door het toenemen van gebruik aan vetten neemt de behoefte aan koolhydraten af) gaat dit geleidelijker, veel natuurlijker en zal men veel minder moeite hebben het vol te houden. Resultaat is een langdurig gezond gewicht!

Doel is een interventie te gaan ontwikkelen die bewezen effectief is (wetenschappelijk onderbouwd, evidence based). De verzekeraars CZ en De Amersfoortse zijn erg geïnteresseerd in deze ontwikkeling. Dat is logisch, want gebruik makend van belangrijke eigenschappen van het lichaam maakt dat een interventie veel langer standhoudt.