Wedstrijd- en topsport

Begeleiding van wedstrijd- en topsporters

Ook wedstrijd- en topsporters kunnen in het sportcentrum deelnemen aan sportspecifieke trainingen, onderzoek naar het prestatievermogen en groepslessen. Ook bij hen geeft een inspanningstest (conditie en kracht) inzicht in de fysieke gesteldheid en te leggen accenten voor de training. A.d.h.v. de test resultaten kan goed aangegeven worden van welke trainingsmethodieken en -middelen het meest effect verwacht mag worden. Trainingsadvies is derhalve een belangrijk instrument om gedreven sporters te begeleiden naar een (nog) hoger prestatieniveau. Afhankelijk van de vraag en de doelstellingen zal de inspanningstest wat uitgebreider of wat minder uitgebreid zijn. Dit geldt voor zowel individuele als teamsporters.

Als wedstrijd- of topsporter wil je naast inzicht in het uithoudingsvermogen ook inzicht hebben in de kracht. Omdat de sporter vooral aandacht heeft voor de te beoefenen sport is het goed dat er vanaf de zijlijn gekeken wordt naar de verschillende aspecten van kracht die van invloed zijn op het prestatievermogen. Zo kan het zijn dat een tennisser die rechtshandig is er veel baat bij kan hebben wanneer ook de linkerkant van het lichaam goed getraind wordt. Daarmee wordt de efficiëntie vele malen beter en neemt de kans op blessures drastisch af. Datzelfde gaat ook op voor fietsers en lopers.

Core-stability en TRX

En dan komen we vanzelf bij Core Stability en TRX training. Dit zijn de meest specifieke vormen van krachttraining die echter alleen effectief zijn wanneer de juiste accenten gelegd worden. Die accenten kunnen alleen worden gelegd wanneer er goed onderzoek naar is gedaan. Is het linker been sterker dan het rechter been, is de rug nadrukkelijk sterker dan buik- en borst of is de rechterkant van de romp sterker dan links geven inzicht in waar de accenten gelegd moeten worden. Maar ook sterke bovenbeen spieren betekent niet alleen de voorkant van het been (quadriceps), maar juist ook de achterkant (hamstring).

Stel hier uw vraag