Bedrijfsfitness

Bedrijfsfitness

Gezonde werknemers maken “gezonde” bedrijven. De beweegnorm (NNGB) vraagt van mensen minimaal 30 min per dag matig/intensief te bewegen. Twee of drie keer per week 1 uur volstaat eveneens. Wanneer de werkgever bedrijfsfitness aanbiedt voor de werknemer, is er de mogelijkheid de kosten af te trekken van de loonbelasting. Hierdoor kan bedrijfsfitness voor de werknemer erg aantrekkelijk zijn. Vooral omdat een gezonde werknemer gemiddeld 20 dagen in 5 jaar tijd minder verzuimd (TNO).

Centrum voor Bewegen biedt drie vormen:

Reguliere Bedrijfsfitness

Uw werknemer behaalt op twee manieren voordeel: Ten eerste door een staffelkorting op de abonnementskosten via de overeenkomst die u als werkgever maakt. Ten tweede door verrekening met de loonbelasting. Daarnaast kunt u als werkgever ervoor kiezen ook een bijdrage te leveren om zo het gebruik van uw bedrijfsfitnessregeling te stimuleren.

Klachtgerelateerde programma’s

In samenwerking met de specialisten van Centrum voor Bedrijfsgezondheid, worden klachtgerelateerde programma’s aangeboden. Bijvoorbeeld het programma “gezonde rug”. Via een unieke aanpak worden rugklachten verminderd. Hierbij is het bijvoorbeeld mogelijk om op locatie testen af te nemen. Andere specifieke proramma’s zijn er bijvoorbeeld bijvoorbeeld ook voor mensen met reumatische klachten, artrose en COPD.

Maatwerk

Soms is de problematiek zo hardnekkig, dat voor een medewerker een programma op maat moet worden gemaakt, bijvoorbeeld door bundeling van een aantal verschillende specialismen (bedrijfsarts, psychologie, bedrijfsmaatschappelijk werk, arbeidsdeskundige, verzuimmanagement, leefstijl en voeding). Met zo’n multidisciplinaire aanpak worden fysieke (en psychise) klachten aangepakt. Vaak kunnen de kosten hiervan worden gedeclareerd via de verzekeraar of zijn deze volledig aftrekbaar van de belasting. Dit bespaart de werkgeverkosten in meerder opzichten. Verzuim kost immers al genoeg.

Financiering

Omdat de financiering van ‘Vitaliteit’ en ‘Duurzame Inzetbaarheid’ vaak een struikelblok is gaan we samen met de werkgever ook op zoek naar alternatieve financieringsbronnen. Dat wil zeggen dat we gaan kijken of er mogelijkheden bestaan een besparing te realiseren op b.v. de inkomens- of WGA verzekering (vaak levert dit een besparing op van ruim 50%!), maken we afspraken met een collectieve zorgverzekeraar of gaan we op zoek naar een subsidieregeling. Op die manier leveren we het toppunt van maatwerk, nemen we de werkgever veel werk uit handen en naast het geven van handvatten maken we ‘Vitaliteit’ en ‘Duurzame Inzetbaarheid’ met een alternatieve financieringsbron betaalbaar.

Referenties

Wij werken voor een groot aantal bedrijven. Een aantal daarvan willen graag als referentie optreden voor bedrijfsfitness bij Centrum voor Bewegen. Wij geven u graag hun contactgegevens. Meer weten of wilt u een afspraak maken:
Tel. 0318-645090 (Geert van Dijk, Centrum voor Bewegen)
Tel. 0655-378778 (Gert Schimmel, Back at Work)
.

Stel hier uw vraag