Wedstrijd en topsporters: Programma’s op maat, afgestemd op trainingsinspanning en wedstrijdprestaties.
Bedrijfsgezondheid: Fitness voor gezondheid in de werkomgeving.    

Wedstrijd- en topsporters

Core Stability & TRX

Bedrijfsfitness

Professionele begeleiding

Ook wedstrijd- en topsporters kunnen in het sportcentrum deelnemen aan sport-specifieke trainingen, onderzoek naar het prestatie-vermogen en groepslessen. Ook bij hen geeft een inspanningstest (conditie en kracht) inzicht in de fysieke gesteldheid en te leggen accenten voor de training. A.d.h.v. de test resultaten kan goed aangegeven worden van welke trainingsmethodieken en -middelen het meest effect verwacht mag worden.

Trainingsadvies is derhalve een belangrijk instrument om gedreven sporters te begeleiden naar een (nog) hoger prestatieniveau. Afhankelijk van de vraag en de doelstellingen zal het inspanningsonderzoek wat uitgebreider of wat minder uitgebreid zijn. Dit geldt voor zowel individuele- als teamsporters.

Als wedstrijd- of topsporter wil je naast inzicht in het uithoudingsvermogen ook inzicht hebben in de kracht. Omdat de sporter vooral aandacht heeft voor de te beoefenen sport is het goed dat er vanaf de zijlijn gekeken wordt naar de verschillende aspecten van kracht die van invloed zijn op het prestatievermogen. 

Krachttraining met begeleiding

Core Stability (en TRX) zijn de meest specifieke vormen van krachttraining die echter alleen effectief zijn wanneer de juiste accenten gelegd worden.

Die accenten kunnen alleen worden gelegd wanneer er goed onderzoek naar is gedaan. Is het linker been sterker dan het rechter been, is de rug nadrukkelijk sterker dan buik- en borst of is de rechterkant van de romp sterker dan links geven inzicht in waar de accenten gelegd moeten worden. Maar ook sterke bovenbeen spieren betekent dat niet alleen de voorkant van het been (quadriceps), maar juist ook de achterkant (hamstring) training nodig heeft. 

Zo kan het zijn dat een tennisser die rechtshandig is er veel baat bij kan hebben wanneer ook de linkerkant van het lichaam goed getraind wordt. Daarmee wordt de efficiëntie vele malen beter en neemt de kans op blessures drastisch af. Datzelfde gaat ook op voor het linker en rechter been bij fietsers en lopers.

Gezond in bedrijf
en werk

Gezonde werknemers maken “gezonde” bedrijven. De beweegnorm (NNGB) vraagt van mensen minimaal 60 min per dag matig/intensief te bewegen. Naast de NNGB is er de kracht- en sportnorm (3 x p/wk 8 tot 12 krachtoefeningen voor alle grote spiergroepen en 2 x p/wk sporten). Wanneer de werkgever bedrijfsfitness aanbiedt voor de werknemer, is er de mogelijkheid de kosten af te trekken van de loonbelasting. Hierdoor kan bedrijfsfitness voor de werknemer erg aantrekkelijk zijn. Vooral omdat een gezonde werknemer gemiddeld 20 dagen in 5 jaar tijd minder verzuimd (TNO).

Centrum voor Bewegen biedt in samenwerking met de specialisten op het gebied van ‘Duurzame Inzetbaarheid’ en verzekeren alternatieve financieringesbronnen een concept aan waarmee bedrijven vitaliteit, bewegen en preventie op de kaart kunnen zetten.

Lees meer….

Stel hier uw vraag